معرفي كتاب

«يادداشت هايي درباره فرهنگ و مطالعات فرهنگي»

 اسماعيل نوده فراهاني +كتاب يادداشت هايي درباره فرهنگ و مطالعات فرهنگي

يكي از كاركردهاي علم و بالاخص علوم اجتماعي، تفسير و توضيح و به‏ عبارتی معنادار ساختن تحولات، وقايع و روابط موجود و حتي مفقود انساني است كه بصورتي بي‏ وقفه به توصيف، تجويز و بازسازي انسان و جهان پيرامون آن مي ‏پردازد. بنابراين، علوم اجتماعي و گفتمان علمي آن نه تنها محدود و محصور به دايره متخصصان و پژوهشگران اجتماعي نيست بلكه در هر زمان و مكاني در حال اثربخشي و نظم‏ آفريني و جهت‏ دهي به رفتار، كردار و انتخاب انسان‏ ها و جوامع است.

از اين منظر، مجموعه‏ پيش رو نيز اميدوار است تا طيفي از خوانندگان را كه شامل دانشجويان علوم اجتماعي، علاقمندان علوم انساني، فارغ‏ التحصيلان رشته‏ هاي دانشگاهي و فعالان دانشجويي مي‏ شود با خود همراه و همگام سازد و از اين طريق، سهمي هر چند ناچيز در بسط و تعميق دريافت‏ هاي فرهنگي- اجتماعي ايفا نمايد.

اين مجموعه كه منتخبي از مقالات نگارنده طي سال‏هاي 1390 تا 1392 مي‏ باشد، اگرچه بدواً با هدف تأليف كتاب در معناي مرسوم آن تهيه و تدوين نشده‏ اما تا حدودي موفق شده است چشم ‏انداز منسجمي را پيش روي خواننده ترسيم نمايد. يادداشت‏ هاي اين مجموعه در قالب پنج فصل سامان‏دهي شده ‏اند:

قابل تهيه در اينجا

منبع : فرهنگ عمومي |معرفي كتاب
برچسب ها : علوم ,اجتماعي ,كتاب ,علوم اجتماعي، ,معرفي كتاب